خانم مریم یزدچی

اطلاعات تحصیلی

مقطع راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی : دانش آموز بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)

مقطع کارشناسی : دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی(گرایش ژنتیک مولکولی )- دانشگاه اصفهان

مقطع کارشناسی ارشد : دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی(گرایش ژنتیک مولکولی )- دانشگاه شهرکرد

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : القای تمایز عصب سلول­های بنیادی پالپ دندان انسان با بیش بیان ژن Zfp521

استاد راهنما : دکترمجتبی عمادی بایگی – دكتر محمد حسین نصر اصفهانی

استاد مشاور: دکتر پروانه نیک پور

نمره پایان نامه : 19/99

افتخارات

 • کسب مقام اول استانی در مسابقات پژوهش مهر ریاست جمهوری در زمینه سلول های بنیادی در مقطع راهنمایی
 • جزو نفرات برتر المپیادهای زبان فارسی، زبان انگلیسی و زبان عربی
 • پذیرفته شدن در مرحله اول المپیاد زیست شناسی کشوری در مقطع دبیرستان، سال 86

سوابق علمی- پژوهشی

 • دارای پوستر پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی DHAL ، تهران، آذر 96
 • شرکت در سومین کنفرانس بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، تهران، آذر 97
 • مقاله انگلیسی آماده به چاپ تحت عنوان ” بررسی تمایز عصب سلول­های بنیادی پالپ دندان انسان با بیش بیان ژن Zfp521 در فاز آزمایشگاهی و فاز حیوانی”
 • مقاله فارسی مروری آماده به چاپ تحت عنوان” بررسی پروتکل های عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان بالغ انسان”
 • مقاله انگلیسی مروری در حال چاپ تحت عنوان “نقش سلول های بنیادی دندان انسان در پزشکی بازساختی وبررسی میزان پیشرفت آن ها در فضای کلینیکال”
 • مقاله انگلیسی آماده به چاپ تحت عنوان “ساخت داربست پلیمری توسط چاپگر سه بعدی FFF برای مهندسی بافت”
 • عضو تیم اجرایی سمپوزیوم تحت عنوان ” استفاده از بیوتکنولوژی در علم پزشکی

سوابق کاری

 1. انجام چندین پروژه در پژوهشکده زیست فناوری رویان به مدت 5 سال از سال 94 تا 99
 2. شرکت در ” دوره آموزشی تئوری و عملی تکنیک های عمومی آسپتیک در کشت سلول های یوکاریوت”، پژوهشکده زیست فناوری رویان، تیرماه 94
 3. گذراندن دوره های کار با ویروس در پژوهشکده زیست فناوری رویان
 4. گذراندن دوره های ژنتیکی و مولکولی و کار با دستگاه های بخش ژنتیک در پژوهشکده زیست فناوری رویان
 5. گذراندن دوره های فاز حیوانی و جراحی رت در پژوهشکده زیست فناوری رویان
 6. گذراندن دوره های آموزشی کار با نرم افزارهای اختصاصی و همچنین طراحی پرایمر در پژوهشکده زیست فناوری رویان
 7. گذراندن دوره کارآموزی در آزمایشگاه تشخیص طبی و ملکولی فاضل

مهارت ها

 1. تجربه کار در فرآیند اصلاح سطح به کمک دستگاه پلاسمای سرد، پژوهشکده رویان، بهمن 97
 2. تسلط کامل به کار با دستگاه های بخش ژنتیک،مولکولی از جمله : Gel filteration,PCR, RT-PCR, drop,Heater, Nano، الایزا ریدرو ….
 3. مسلط به انواع روش های لیز سلولی، استخراج RNA بصورت دستی و انواع کیت ها، سنتز CDNA ،بررسی میزان بیان
 4. تجربه کار با ویروس ها و تراسداکت و ترانسفکت کردن سلول ها
 5. تسلط کامل به انواع روش های کشت سلولی ،بررسی مورفولوژی سلول ها، بررسی آلودگی های سلولی
 6. بررسی میزان سمیت سلولی ،چسبندگی سلولی ،تکثیر سلولی با استفاده از تست MTS
 7. تسلط کامل بر کار با اسکافولد های استخوانی
 8. تسلط به انواع روش های تمایز سلولی از جمله :استخوان و عصب
 9. تجربه کار در زمینه ترانسپلنت کردن سلول ها در فاز حیوانی و کار با رت ها
 10. تسلط به انواع روش های رنگ آمیزی سلول و بافت( ایمنوسایتو شیمی و ایمنو هیستو شیمی)و همچنین روش های رنگ آمیزی اختصاصی تمایزی
 11. تسلط به استفاده از میکروسکوپ های مختلف از جمله:نوری ، معکوس، فلوئورسنت
 12. طراحی پرایمر

تکنیک های آزمایشگاه تشخیص طبی:

 1. تست های هماتولوژی :CBC، هماتوکریت، PBS
 2. تست های بیوشیمی: Na/K، HbA/C ،Alb،ALT، AST، ALP ،Fe ،HDL ،uric acid
 3. آزمایشات میکروبی :S/E،S/C،U/A،U/C ،OB،Ag H pilori
 4. آزمایش های سرولوژی: wright,widal,RF,ASO,Crp

نرم افزارهای تخصصی

 • Image j : گذراندن دوره های مقدماتی ،آشنایی با نرم افزار و انجام پروژه های درسی
 • Oligo 7 : گذراندن دوره های مقدماتی ،آشنایی با نرم افزار و انجام پروژه های پژوهشی
 • Beacon : آشنایی با نرم افزارو انجام تمرین های آموزشی
 • Endnote: آشنایی با نرم افزار و انجام تمرین های آموزشی
 • prism: آشنایی با نرم افزار و انجام پروژه های پژوهشی
 • Office (Word-PowerPoint-Excel) : تسلط کافی به نرم افزار و استفاده در پروژه های مختلف پژوهشی