معرفی اجمالی نشریه

مجله تحقیقات ژنتیک پزشکی، نشریه ای است که هدف از نشر آن ارتقاء سطح دانش ژنتیک پزشکی می‏باشد. حوزه پذیرش و چاپ مقالات آن شامل مقالات تحقیقی، مروری و گزارش مورد در کلیه رشته‏ های علوم پزشکی می باشد. این نشریه بصورت نیم سالانه و با حمایت و تائید سازمان پزشکی قانونی منتشر می شود.