ضمن تبریک سال نو به اطلاع می رساند، مجله علمی تحقیقات ژنتیک پزشکی با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه های ژنتیک پزشکی،ژنتیک مولکولی از راه انتشار جدیدترین یافته های علمی در حوزه های فوق در قالب فصل نامه به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی فعالیت می نماید.

مجله تحقیقات ژنتیک پزشکی در سال 1399 آماده دریافت مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور در حوزه پزشکی می باشد. پس از دریافت مقاله در کوتاهترین مدت نسبت به داوری و چاپ مقاله اقدام خواهد شد.

مجله ره آورد سلامت در پایگاه های اطلاعاتی  مختلفی نمایه می‌گردد.

مقالات مورد پذیرش در این نشریه مقالات پژوهشی (Original article) و مقالات مروری (Review article) می باشد.