دکتر امیر شمس

وبسایت : www.amirshams.ir
پست الکترونیک : amirshams@live.com
آی دی اسکایپ :amir-shams
صفحه لینکدین : www.linkedin.com/in/amir-shams
صفحه اینستاگرام : https://www.instagram.com/dr_amirshams
صفحه گوگل اسکولار : https://scholar.google.com/citations?user=LZSsEQYAAAAJ&hl

تحصیلات

  1. کارشناسی از دانشگاه آزاد دامغان در رشته ژنتیک مولکولی با معدل 17.38
  2. کارشناسی از دانشگاه پیام نور اصفهان در رشته مهندسی پزشکی بالینی با معدل 16.99
  3. کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی شهرکرد در رشته ژنتیک مولکولی با معدل 17.95
  4. کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد نجف آباد در رشته مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت با معدل 19.25
  5. دکتری تخصصی ژنتیک از پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری تهران در رشته ژنتیک مولکولی با معدل 19.14