رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن

رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن مهدی محمدی قنبرلو1، مژگان رایگانی 2، مهرداد آرایی نژاد 3 ، *محمدعلی شکرگزار 1 بانک سلولی ملی ایران، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. گروه پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: mashokrgozar@pasteur.ac.ir و shokrgozar1967@gmail.com…

ادامه مطلب

بررسی تأثیر داروی ضد صرع فنیتوئین بر روی تمایز تخمدان در جنین موش و بیان برخی از ژن‌های مرتبط

بررسی تأثیر داروی ضد صرع فنیتوئین بر روی تمایز تخمدان در جنین موش و بیان برخی از ژن‌های مرتبط   رامین شکری­پور1*، علی محمد احدی2، زهرا زمان­زاده1، رامش رنجبر3 ۱- گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اصفهان، اصفهان، ایران. ۲- گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. 3-…

ادامه مطلب

بررسی عوامل دخیل در استرس اکسیداتیو از منظر ژنتیکی در ناباروری مردان

میلاد پورنصیر1 ، * محمد نوری2 1. گروه ژنتیک ملکولی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران 2. گروه بیولوژی تولید مثل، دانشکده علوم پزشکی پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: nourim@yahoo.com چکیده: ناباروري يكي از مشكلاتي است كه داراي تبعات اجتماعي مختلفي مي باشد. شدت ناباروري در جوامع…

ادامه مطلب