عوامل ژنتیکی دخیل درسرطان کلورکتال

عوامل ژنتیکی دخیل درسرطان کلورکتال *  رامین شکری­پور1، رامش رنجبر1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Shokripour.ramin@gmail.com چکیده زمینه و هدف: سرطان کلورکتال یا روده­ی بزرگ دومین سرطان کشنده و سومین سرطان شایع در جهان بعد از سرطان پروستات در مردان، سرطان پستان…

ادامه مطلب

نقش ژنتیک در نزدیک بینی

نقش ژنتیک در نزدیک بینی *رامش رنجبر1، رامین شکری­ پور1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Ranjbar.Ramesh@gmail.com چکیده زمینه و هدف: نزدیک‌بینی یکی از عیوب انکساری است، که موجب تاری دید در مشاهده­ی اجسام دور می‌شود. این اختلال شایع‌ترین اختلال چشمی انسان در…

ادامه مطلب