بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز  و ژن های مرتبط با آن در جنین

رامش رنجبر1، علی محمد احدی2، *زهرا زمانزاده1

  1. گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان، ایران
  2. گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

*پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected]

چکیده

زمینه و هدف

افسردگی، یک اختلال خلقی است که باعث احساس مداوم غم و اندوه و از دست دادن علاقه می شود. افسردگی شایع‌ترین اختلال خلقی در جامعه کنونی است. این بیماری در خانم‌ها دو برابر بیشتر از آقایان اتفاق می‌افتد و معمولا شروع اولیه افسردگی در سال‌های تولید مثل یک زن است. حدود 7% از زنان باردار در طول دوران بارداری تجربه افسردگی و مصرف داروهای ضدافسردگی را دارند. عدم درمان افسردگی در طی این دوران پیامدهای جبران ناپذیری دارد همچنین درمان مادران مبتلا به افسردگی به وسیله داروهای ضدافسردگی باتوجه به اینکه داروهای ضد افسردگی مکانیسم اثر یکسانی دارند و بر مغز تأثیر می‌گذارند بسیار خطرناک است زیرا ممکن است مصرف این داروها موجب تغییر در بیان ژن‌های دخیل در تکوین مغز و در نتیجه موجب اختلالات مغزی در جنین شوند بدین جهت در این مقاله به بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز جنین و ژن‌های کلیدی اثرگذار در تکوین مغز پرداخته شده است.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه مروری است و در این پژوهش از بانک‌های اطلاعاتی ایرانی و خارجی همچون PUBMED، NCBI و غیره برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است.

یافته‌ها

براساس یافته‌های به دست آمده رشد مغز شامل تعامل مداوم  محیط و فاکتورهای ژنتیکی است و ژن‌های بسیاری در تنظیم اندازه مغز مؤثرند تحقیقات نشان داده داروهای ضدافسردگی بر بیان ژن‌های مؤثر در تکوین مغز تاثیرگذار است و منجر به تکوین نامناسب مغز جنین و اختلالات مغزی ژنتیکی مانند میکروسفالی اولیه (MCPH)، ماکروسفالی، اوتیسم و غیره می‌شوند.

نتیجه گیری

طبق مقالات بررسی شده و مستندات به دست آمده تنظیم اندازه مغز مستلزم مکانیسم‌ها و ژن‌های مختلفی است و باتوجه به اثر داروهای ضدافسردگی بر بیان ژن‌های دخیل در تکوین مغز مصرف داروهای ضدافسردگی جهت جلوگیری از به وجود امدن اختلالات مغزی و روانی در جنین، مصرف این داروها در مادران باردار و شیرده باید منع گردد.

کلمات کلیدی

داروهای ضدافسردگی، تکوین مغز، بیان ژن، اختلالات مغز

 

دانلود متن کامل مقاله

Study of Antidepressant Drugs Effect on Development of the Brain and Related Genes

Ramesh Ranjbar1, Ali Mohammad Ahadi2, *Zahra Zamanzadeh1

  1. Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.
  2. Department of Genetics, Faculty of Life Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
    * Correspondence e-mail: [email protected]

Abstract

Background and objective

Depression is a mood disorder that causes constant feelings of sadness and loss of interest. Depression is the most common mood disorder in today’s society. It is twice as common in women as in men, and the initial start of depression is usually in woman’s reproductive years.

About 7% of pregnant women experience depression and using antidepressants during pregnancy. Failure to treat depression during this period has irreversible consequences. also, treating depressed mothers with antidepressants given that they have the same mechanism as antidepressants and affecting the brain is very dangerous because the use of these medicines may alter the expression of genes involved in brain development and thus cause brain disorders in the fetus. Therefore, this article examines the effect of antidepressants on fetal brain development and key genes affecting brain development.

Method

This research is a review study and Iranian and foreign databases such as PUBMED, NCBI and etc. have been used to collect information in this research.

Results

Based on the findings, brain development involves the constant interaction of the environment and genetic factors, and many genes are effective in regulating brain size. Research has shown that antidepressants affect the expression of genes involved in brain development and lead to malformations Genetic brains such as primary microcephaly (MCPH), macrocephaly, autism, etc.

Conclusion

According to the reviewed articles and the obtained documents, brain size regulation requires different mechanisms and genes. Due to the effect of antidepressants on the expression of genes involved in brain development and their use to prevent brain and mental disorders in the fetus, the use of antidepressants in pregnant women and lactating mothers should be prohibited.

Keywords

Antidepressant Drugs, Brain Development, Gene Expression, Brain Disorder

Download Paper

 
1,479 بازدید