رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن

رویکردهای CRISPR/dCas9 برای مهندسی بیان ژن مهدی محمدی قنبرلو1، مژگان رایگانی 2، مهرداد آرایی نژاد 3 ، *محمدعلی شکرگزار 1 بانک سلولی ملی ایران، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. گروه پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران. *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: mashokrgozar@pasteur.ac.ir و shokrgozar1967@gmail.com…

ادامه مطلب

بررسی تأثیر داروی ضد صرع فنیتوئین بر روی تمایز تخمدان در جنین موش و بیان برخی از ژن‌های مرتبط

بررسی تأثیر داروی ضد صرع فنیتوئین بر روی تمایز تخمدان در جنین موش و بیان برخی از ژن‌های مرتبط   رامین شکری­پور1*، علی محمد احدی2، زهرا زمان­زاده1، رامش رنجبر3 ۱- گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اصفهان، اصفهان، ایران. ۲- گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. 3-…

ادامه مطلب

بررسی عوامل دخیل در استرس اکسیداتیو از منظر ژنتیکی در ناباروری مردان

میلاد پورنصیر1 ، * محمد نوری2 1. گروه ژنتیک ملکولی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران 2. گروه بیولوژی تولید مثل، دانشکده علوم پزشکی پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: nourim@yahoo.com چکیده: ناباروري يكي از مشكلاتي است كه داراي تبعات اجتماعي مختلفي مي باشد. شدت ناباروري در جوامع…

ادامه مطلب

عوامل ژنتیکی دخیل درسرطان کلورکتال

عوامل ژنتیکی دخیل درسرطان کلورکتال *  رامین شکری­پور1، رامش رنجبر1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Shokripour.ramin@gmail.com چکیده زمینه و هدف: سرطان کلورکتال یا روده­ی بزرگ دومین سرطان کشنده و سومین سرطان شایع در جهان بعد از سرطان پروستات در مردان، سرطان پستان…

ادامه مطلب

نقش ژنتیک در نزدیک بینی

نقش ژنتیک در نزدیک بینی *رامش رنجبر1، رامین شکری­ پور1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: Ranjbar.Ramesh@gmail.com چکیده زمینه و هدف: نزدیک‌بینی یکی از عیوب انکساری است، که موجب تاری دید در مشاهده­ی اجسام دور می‌شود. این اختلال شایع‌ترین اختلال چشمی انسان در…

ادامه مطلب

بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن های مرتبط با آن

بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن­های مرتبط با آن * رامین شکری پور1، علی محمد احدی2، رامش رنجبر1 1.       گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران. 2.       گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. *پست الکترونیک مسئول مکاتبات:  shokripour.ramin@gmail.com چکیده زمینه و…

ادامه مطلب

تشخیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت انجام انگشت نگاری ژنتیک

تشخیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت انجام انگشت نگاری ژنتیک امیر شمس4,3، محمد حسین بیگی3، حامد قمی3، فرزاد سید فروتن1،2، علیرضا صبوری1، * امید ایروانی1 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم، دانشگاه علوم…

ادامه مطلب

بومی سازی و بهینه سازی کیت استخراج DNA مخصوص واکنش PCR جهت انگشت نگاری ژنتیک

بومی سازی و بهینه سازی کیت استخراج DNA مخصوص واکنش PCR جهت انگشت نگاری ژنتیک امیر شمس4,3، محمد حسین بیگی3، حامد قمی3، فرزاد سید فروتن1،2، علیرضا صبوری1، * امید ایروانی1 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته،…

ادامه مطلب

تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR

تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR   فرزاد سید فروتن1،2، امیر شمس4,3، علیرضا صبوری1، * آزاده حسن پور1،5 1.       مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. 2.       مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی ژنوم،…

ادامه مطلب

مروری بر پروتکل های القای عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان در شرایط آزمایشگاهی

مروری بر پروتکل های القای عصبی سلول های بنیادی پالپ دندان در شرایط آزمایشگاهی مریم یزدچی1  فاطمه بهروزنژاد1  *آزاده حسن پور2و3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه دولتی شهرکرد، شهرکرد، ایران. گروه زیست شناسی، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور،…

ادامه مطلب