نقش ژنتیک در نزدیک بینی

*رامش رنجبر1، رامین شکری­ پور1

  1. گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

* پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected]

چکیده

زمینه و هدف: نزدیک‌بینی یکی از عیوب انکساری است، که موجب تاری دید در مشاهده­ی اجسام دور می‌شود. این اختلال شایع‌ترین اختلال چشمی انسان در جهان و یک مشکل قابل توجه در بهداشت عمومی است، زیرا با افزایش خطر از دست دادن بینایی همراه است. در این مطالعه به بررسی موردی این بیماری و نقش ژنتیک در این اختلال می‌پردازیم.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه­ی مروری است و در این پژوهش از بانک‌های اطلاعاتی ایرانی و خارجی همچون PUBMED، NCBI و … برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.

یافته‌ها: براساس یافته‌های به دست آمده بسیاری از ژن‌هایی که با عیوب انکساری چشم انسان ارتباط دارند می‌توانند در شبکه‌های بیولوژیکی مشترک قرار گیرند. بزرگترین مجموعه­ی این ژن‌ها در رشد بافت همبند و سازمان‌دهی مجدد ماتریکس خارج سلولی نقش دارد. این گروه شامل ژن‌هایی است که متالوپروتئینازهای ماتریس، فاکتورهای رشد و گیرنده‌های فاکتور رشد و کلاژن‌ها را کد می‌کنند.

نتیجه‌گیری: طبق مقالات بررسی شده و مستندات به دست آمده و با توجه به مطالعات وراثت‌پذیری، ثابت شده است نزدیک‌بینی معمولاً به صورت غالب به ارث می‌رسد. افراد مبتلا به نزدیک‌بینی شدید با خطر از دست دادن بینایی همراه با سایر مشکلات جدی چشم روبرو هستند؛ بنابراین خانواده‌هایی با سابقه نزدیک‌بینی شدید باید تحت بررسی‌های ژنتیکی جهت بررسی میزان احتمال ابتلاء جنین به این اختلال قرار گیرند.

کلمات کلیدی: نزدیک‌بینی، بیان ژن، عیوب انکساری

دانلود متن کامل مقاله

The Role of Genetics in Myopia

*Ramesh Ranjbar1, Ramin Shokripour1

  1. Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.

* Correspondence E-mail: [email protected]

Abstract

Background and objective: Nearsightedness (Myopia) is one of the problems caused by refractive errors of the eye, which causes blurred vision when looking at distant objects. This disorder can be considered one of the most common human eye disorders and public health that can even lead to vision loss. In this study, we will examine the role of genetics in causing this disorder.

Method: This research is a review study and Iranian and foreign databases such as PUBMED, NCBI, etc. have been used to collect information in this research.

Results:  Many of the genes that cause refractive errors in the eye can be grouped in one group.  The largest set of these genes plays a key role in the growth of connective tissue and the reorganization of the extracellular matrix. This set includes genes that encode matrix metalloproteinases, growth factors and growth factor receptors, and collagens.

Conclusion:  According to the reviewed articles and the obtained documents, Inheritance studies have shown that myopia is a common inherited disease. People with severe myopia are mostly at risk for vision loss and other eye problems.  Therefore, families with a history of myopia should undergo genetic testing to assess their likelihood of developing the disorder.

 

Key words: Myopia, gene expression, Refractive errors

1,052 بازدید