نقش ژنتیک در نزدیک بینی

نقش ژنتیک در نزدیک بینی *رامش رنجبر1، رامین شکری­ پور1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected] چکیده زمینه و هدف: نزدیک‌بینی یکی از عیوب انکساری است، که موجب تاری دید در مشاهده­ی اجسام دور می‌شود. این اختلال شایع‌ترین اختلال چشمی انسان در…

Read More

بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن های مرتبط با آن

بررسی تأثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و ژن­های مرتبط با آن * رامین شکری پور1، علی محمد احدی2، رامش رنجبر1 1.       گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران. 2.       گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. *پست الکترونیک مسئول مکاتبات:  [email protected] چکیده زمینه و…

Read More

بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز و ژن های مرتبط با آن در جنین

بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز  و ژن های مرتبط با آن در جنین رامش رنجبر1، علی محمد احدی2، *زهرا زمانزاده1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان، ایران گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران *پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected] چکیده زمینه و هدف…

Read More