نقش ژنتیک در نزدیک بینی

نقش ژنتیک در نزدیک بینی *رامش رنجبر1، رامین شکری­ پور1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected] چکیده زمینه و هدف: نزدیک‌بینی یکی از عیوب انکساری است، که موجب تاری دید در مشاهده­ی اجسام دور می‌شود. این اختلال شایع‌ترین اختلال چشمی انسان در…

Read More