عوامل ژنتیکی دخیل درسرطان کلورکتال

عوامل ژنتیکی دخیل درسرطان کلورکتال *  رامین شکری­پور1، رامش رنجبر1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران * پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected] چکیده زمینه و هدف: سرطان کلورکتال یا روده­ی بزرگ دومین سرطان کشنده و سومین سرطان شایع در جهان بعد از سرطان پروستات در مردان، سرطان پستان…

Read More