بررسی تأثیر داروی ضد صرع فنیتوئین بر روی تمایز تخمدان در جنین موش و بیان برخی از ژن‌های مرتبط

 

رامین شکری­پور1*، علی محمد احدی2، زهرا زمان­زاده1، رامش رنجبر3

۱- گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲- گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3- گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

* پست الکترونیک مسئول مکاتبات: [email protected]

 

چکیده

بیماری صرع یک اختلال سیستم عصبی مرکزی (اختلال نورولوژیکی) است که در آن فعالیت سلول‌های عصبی در مغز مختل شده و منجر به تشنج می‌گردد که طی آن رفتار، علائم و احساسات غیرطبیعی از جمله از دست رفتن هوشیاری رخ می‌دهد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به صرع هستند. داروهای زیادی هستند که در درمان این بیماری مؤثرند، فنیتوئین یکی از رایج‌ترین این داروها است. مصرف داروی فنیتوئین و داروهای مشابه که برای درمان صرع مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توانند اثرات چشمگیری در روند تمایز تخمدان و مشکلات بعدی به وجود آورند.

در این مطالعه برای اولین بار پیشنهاد می‌کنیم که مصرف فنیتوئین با توجه به بیان ژن‌های مهم در تکوین تخمدان و باروری جنس ماده مد نظر قرار گیرد و در روند درمان داروهای جایگزین که اثرات جانبی کمتری رو تمایز جنسی یا جنسیت جنین مادرانی که مبتلا به صرع بوده و از این نوع داروها استفاده می‌کنند در نظر گرفته شود.

 

کلمات کلیدی: صرع، فنیتوئین، RSPO1، SF،  LIF

دانلود متن کامل مقاله

Investigating the effect of antiepileptic epilepsy on ovarian distinction in mouse fetus and expressing some relevant genes

 

Ramin Shukripour 1*, Ali Mohammad Ahadi 2, Zahra Zamanzadeh 1, Ramsh Ranjbar 3

 

1- Department of Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.

1- Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

3- Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.

* E -mail in charge of correspondence: [email protected]

 

Abstract

Epilepsy is a central nervous system disorder (neurological disorder) in which the activity of nerve cells in the brain disrupts and leads to seizures in which abnormal symptoms, symptoms, and emotions, including loss of consciousness, occur. According to the World Health Organization, more than 50 million people worldwide have epilepsy. There are many drugs that are effective in the treatment of this disease, phenytoin is one of the most common drugs. The use of phenytuine and similar drugs used to treat epilepsy can have significant effects on the process of ovarian distinction and subsequent problems.

In this study, for the first time, we suggest that the use of phenytoids should be considered in the form of ovarian and fertility of the material due to the expression of important genes, and in the process of the treatment of alternative drugs that have less side effects on sexual distinction or sexuality of mothers with epilepsy. And they use these medications to consider.

 

Keywords: Epilepsy, Fanitoid, RSPO1, SF, LIF

Download Paper

1,529 بازدید

Leave a Comment